Ziekenvervoer | BS-Automatisering - BS automatisering

Ziekenvervoer

Taxsys ziekenfonds, het kunnen verwerken van ziekenfondsritten en een declaratie op diskette of e-mail kunnen aanbieden aan het ziekenfonds volgens Vektis. Deze declaratie kan uiteraard ook via de websites van Vecozo of Lifeline worden ingediend.

Tevens is bij ziekenfonds Taxsys SA een factureer-module leverbaar. Hiermee is het mogelijk om niet alleen voor ziekenfonds relaties de eigen bijdrage te factureren, maar u kunt ook ritten van algemene relaties verwerken. Voor elke relatie wordt historisch bijgehouden wat er gefactureerd is.

HELPDESK: 06 - 45 22 44 08
B.S. Automatisering BV © 2011 ~ 2023
Website & Design Api Design