Samenvatting overige modules | BS-Automatisering - BS automatisering

Samenvatting overige modules

Terugbelservice

Klanten worden worden door de computer gebeld wanneer de taxi bij ze zal arriveren. Er wordt een uitgebreide rapportage bijgehouden van welke klanten zijn gebeld. 

Koppeling boekhoudprogramma

Bestaande koppelingen met o.a. Exact, Afas, Trip2000, Accountview, King en anderen

Qube koppeling

De Qube afstortzuil gekoppeld aan de digitale rittenstaat van TaxSys.

Touringcar module

Het maken van offertes, bevestigingen en rijopdrachten voor de chauffeurs. Volledig historische opbouw van uitgevoerde ritten en gemaakte offertes op relatie niveau. 

Onderhouds module

Op deze module zou de naam garage-pakket beter staan. Het in detail kunnen registeren van het onderhoudsverloop aan de voertuigen, waarbij de kosten worden doorgelegd in de stam-gegevens van het voertuig. Ideaal voor bedrijven met een eigen garage, waarbin men graag wil weten waar men mee bezig is ! 

Treintaxi module

Automatische generatie van de maandrapportage aan Transvision 

Relatiebeheer

Module voor historische verslaglegging van afspraken met relaties, maar ook ideaal voor het bijhouden van een klachten registratie, functioneringsgesprekken met personeel, schades e.d. 

Aanmaken magneetpassen

Het kunnen opbouwen van een bestand dat geschikt is voor het aanmaken van klanten/magneet-passen. 

Exportmodule

Module voor het kunnen exporteren van gegevens welke aanwezig zijn binnen Taxsys, zodat deze voor eigen gebruik verder bewerkt kunnen worden in Excel of Access. 

Taxibel

Koppeling van de Taxibel van TaxiTronic aan de ritagenda. De kasteleins hoeven nu niet meer te wachten aan de telefoon. Zij drukken op ee knop en de rit staat in de agenda. tevens wordt de kastelein geinformeerd of de taxi binnen 15 minuten zal arriveren of dat het langer zal duren. 

Taxipoint

De taxizuil van wederom van TaxiTronic. Klanten kunnen d.m.v. hun klantenpas zelf te taxi retour bestellen bij b.v. het ziekenhuis !! Ritten komen automatisch in de agenda.

HELPDESK: 06 - 45 22 44 08
B.S. Automatisering BV © 2011 ~ 2022
Website & Design Api Design