Groepsvervoer | BS-Automatisering - BS automatisering

Groepsvervoer

Of het nu leerlingenvervoer, werknemersvervoer of zorgvervoer betreft; de taxsys groepsvervoermodule ondersteunt het volledige proces groepsvervoer van a tot z. .

De module kan worden ingezet door taxibedrijven, maar ook door andere typen organisaties die zelf het (collectieve) vervoer willen registreren en coördineren. Denk hierbij aan een sociale werkvoorziening of een zorginstelling waar eventueel een gedeelte van het vervoer zelf wordt verzorgd en een gedeelte wordt uitbesteed aan andere vervoerders.

Sinds de start in 1996 is fors doorontwikkeld aan de groepsvervoermodule en tegenwoordig is daarom een breed spectrum aan mogelijkheden beschikbaar :

Deelnemers

 • Invoer NAW en contactgegevens.
 • Per dagdeel mogelijk om de deelnemer in een andere route te plaatsen
 • Meerdere routes per dagdeel (bij meer dan 2 verplaatsingen op 1 dag)
 • Vastleggen afwijkende adressen en vervoerstijden (logeeradres, BSO etc)
 • Registratie vrije dagen en ziekteperioden
 • Vastleggen indicaties zoals rolstoelgebonden, rollator, kinderzitje etc.
 • Opvragen route historie inclusief gerealiseerde tijden via datacommunicatie
 • Vastleggen van contactpersonen en uitgebreid memosysteem
 • Klachtenregistratie op deelnemers - en / of routeniveau

Scholen / Instellingen

 • Invoer NAW en contactgegevens
 • Schoolroosters invoeren
 • Opvragen van alle vaste routes, deelnemers en chauffeurs van een school/instelling

Routes

 • Aanmaken van vaste routes
 • Koppelen van standaard chauffeur en voertuig
 • Automatische opbouw van factuurregels
 • Vastleggen normtijden / werktijden van de chauffeur
 • Vastleggen zitplaatsindeling per deelnemer

Facturering

 • Ondersteuning van diverse factuursystematieken, o.a.
 1. vaste routeprijs
 2. prijs per persoon
 3. prijs per kilometer
 4. afstand deelnemer tot instelling via routeplanner
 • Koppeling met de routeplanner Easy Travel (vanaf versie 2007), MS mappoint of routenet.
 • Rekening houden met vaste belading of werkelijke belading
 • Verdeelsleutels voor verdeling van de kosten over meerdere deelnemende gemeenten/opdrachtgevers binnen 1 contract.
 • Automatische opbouw van de vaste factuurregels
 • Automatische factuuropbouw en factureren met 'een druk op de knop'
 • Naast de standaardoplossingen veel mogelijkheden voor een afrekening 'op maat'

Ritagenda en (data)communicatie

 • Automatisch doorboeken van de vaste routes naar de ritagenda (dagelijkse planning) d.m.v dynamische routesamenstelling
 • Automatisch voorplannen van vaste chauffeur en wagen
 • Aansturen van dataterminal en vastleggen van in- en uitstaptijden op deelnemersniveau
 • Automatische communicatie met onderaannemers van de routes en wijzigingen daarop
 • Dynamische routeopbouw die rekening houdt met afwezige deelnemers en vrije scholen/instellingen
 • Uitgebreide selectiemogelijkheden zoals alle ritten van een deelnemer, school etc.
 • Eenmalig omzetten van deelnemers naar een andere route
 • Koppeling voor het ontvangen van externe routes van andere taxsys-gebruikers, maar ook van routes van de Quipment mobiliteitsmanager; inclusief opvraag-, controle - en rapportagemogelijkheden
 • Automatisch herberekening van routetijden na een incidentele routemutatie (met name geschikt voor vervoer waarbij veel dagelijkse mutaties plaatsvinden)

Internetmodules

Groepsvervoer

Speciaal voor het groepsvervoer is een internetapplicatie beschikbaar waarmee opdrachtgevers, ouders / verzorgers en medewerkers van instellingen incidentele absentiemeldingen door kunnen geven. Op het moment dat een mutatie wordt ontvangen zal deze via de ritagenda eventueel automatisch worden doorgekoppeld  naar een onderaannemer via fax, email of een digitale koppeling.

Daarnaast bevat de applicatie mogelijkheden voor het meekijken in de routeplanning, het doorgeven van structurele mutaties, inzage in het klachtensysteem en het aanbieden van digitale bestanden zoals facturen.

Voor meer informatie klik hier.

Chauffeursportaal

Het chauffeursportaal is het verlengstuk van de ritagenda en biedt chauffeurs en onderaannemers inzicht in de ritplanning. Mutaties die leiden tot een wijziging van de route zorgen ervoor dat de route wordt gekenmerkt en dat de chauffeur zijn rit (opnieuw) moet bevestigen. Het gaat hierbij om mutaties die op de centrale worden gedaan maar ook om mutaties die online via de groepsvervoerapplicatie worden doorgegeven. Het is zelfs mogelijk om een email of SMS-bericht te sturen als een route is gewijzigd en de chauffeur opnieuw moet bevestigen.

Voor meer informatie klik hier.

Taxsys Optimizer

 • Grafische omgeving waarmee routes worden gepland
 • Automatische routeberekening en vastleggen van kilometers en in- en uitststaptijden rekening houdend met de indicaties van de deelnemer en de roostertijden van de school / instelling
 • Meerdere routes tegelijkertijd weergeven
 • Bestaande routes tegelijkertijd optimaliseren
 • Berekenen aan- en afrijtijden van de chauffeur
 • Offertemodule : importeren van deelnemers en scholen / instellingen vanuit excel en hiermee een routeplan opbouwen
 • Offertes calculeren o.b.v. MS mappoint of Easy Travel en uitvoeren naar excel- of PDF-formaat.
 • Automatisch herberekening van routetijden na een incidentele routemutatie (met name geschikt voor zorgvervoer)
 • Koppelbaar met PTV-routeplanner

Activiteitenplanning

Deze tool is ontwikkeld in samenwerking met de zorgsector en biedt ondersteuning voor de planning en deelnemersregistratie van activiteiten waarbij de vervoersplanning volledig is geintegreerd. De belangrijkste kenmerken zijn :

 • vastleggen van een activiteit en data waarop deze plaatsvindt
 • vastleggen van o.a. contactpersonen en maximaal aantal deelnemers
 • koppelen van deelnemers aan de activiteit
 • genereren van vervoersoverzichten vanuit de inschrijvingen en controle op juiste vervoersplanning
 • koppeling aan absentieregistratie (vrij en ziek)
 • genereren van presentielijsten voor ondertekening door de deelnemer
 • rapportage deelname per deelnemer, locatie, kostenplaats etc.
 • automatisch versturen van herinneringsbericht aan de deelnemers of begeleiders (email of SMS)
 • automatische of webbased rapportage aan woonvoorzieningen, afdelingshoofden en overige belanghebbenden

Overige

 • Importeren van deelnemers vanuit een excelbestand
 • Rapportagemogelijkheden: o.a.  vast vervoerschema, extra vervoer, werkelijke vervoersbewegingen, deelname aan activiteiten, real-time rapportage via webmodules.
 • Dagelijkse planning vooruit doorboeken t.b.v. planoverzicht in bijvoorbeeld een vakantieperiode
 • Controle in- en uitstaptijden en reistijden per opdrachtgever vanuit datacommunicatie

Schermvoorbeelden

stamgegevens deelnemer
vrije dagen
overzicht vaste routes
info datacommunicatie
optimizer
optimizer, projecten
optimizer, projecten
routes selecteren
printen routes
batchberekening
parameters
routelijst
instelling
activiteiten
HELPDESK: 06 - 45 22 44 08
B.S. Automatisering BV © 2011 ~ 2023
Website & Design Api Design