Internetmodule groepsvervoer | BS-Automatisering - BS automatisering

Internetmodule groepsvervoer

Opdrachtgevers, instellingen en deelnemers kunnen met deze webmodule via internet mutaties doorgeven en de voor hen relevantie informatie raadplegen. Vanzelfsprekend is hiervoor alleen een webbrowser en een verbinding met internet nodig. De mutaties van ziek en vakantie worden automatisch in de ritagenda doorgevoerd.

Doelgroepen :

 • ouders / verzorgers
 • medewerkers van zorginstellingen belast met het doorgeven de dagelijke aan- en afmeldingen
 • vervoersco├Ârdinatoren van scholen, gemeenten en zorginstellingen
 • woonvoorzieningen

Voor iedere doelgroep kan de authorisatie zodanig worden ingesteld dat de gegevens van het juiste niveau worden weergegeven. Ook is het mogelijk om de website 'alleen-lezen' te maken (meekijkfunctie).

Op dit moment is de volgende functionaliteit beschikbaar :

Inzage in vervoersplanning op deelnemerniveau

Op deelnemersniveau kunnen de stamgegevens en het vervoersschema worden ingezien. Het vervoersschema kan op peildatum worden opgevraagd wat betekent dat er vooruit en teruggekeken kan worden.

Doorgeven van vrije dagen en ziek-en hersteldmelding

Op deelnemersniveau kunnen incidentele mutaties worden doorgegeven. Deze mutaties worden direct in taxsys verwerkt en zijn dan ook direct zichtbaar in taxsys en daarmee ook eventueel op het chauffeursportaal. Mutaties kunnen hiermee dus zonder tussenkomst van de planning worden doorgegeven aan de chauffeur of zelfs aan een ondernemer via fax, email of agendakoppeling..

Op het moment dat een route al aan het rijden is wordt de mutatie indien mogelijk via datacommunicatie aan het voertuig doorgegeven.

Aanmelden / wijzigen van deelnemers

Het is mogelijk om nieuwe aanmeldingen of mutaties in de vervoersbewegingen (andere tijden, ophaaladres etc) door te geven. Deze meldingen worden per email aan de planning doorgegeven en niet direct in het systeem verwerkt.

Daarnaast is er de mogelijkheid om enkele NAW-gegevens direct te wijzigen: denk hierbij aan het wachtwoord om in te loggen, een telefoonnummer (voor de terugbelservice) of een emailadres.

Totaaloverzicht van de ritplanning

Deze optie is bedoeld voor opdrachtgevers / instellingen en laat alle ritten zien die volgens de ritagenda op peildatum gepland staan. Hiermee wordt inzichtelijk welke deelnemers in een route gepland staan en wie de chauffeur is. Eventueel kan de route op een kaart worden getoond.

Extra mogelijkheden voor de opdrachtgever:

 • berichtenarchief: tonen alle verzonden berichten
 • stamblad voor scholen / instellingen

Documentenkoppeling

Met deze koppeling is het mogelijk om documenten op de taxsys-server opvraagbaar te maken via de webapplicatie. Op de werkplek van de gebruiker kunnen documenten in een windowsmap worden geplaatst waarbij ook submappen kunnen worden aangemaakt, en deze documenten worden 1-op-1 doorgekoppeld naar de eindgebruiker.

Documenten kunnen volledig naar eigen inzicht worden geplaatst. Voorbeelden van gebruik zijn de facturen in pdf-formaat of excelbestanden, maar in principe wordt ieder soort bestand ondersteund.

Klachtensysteem

Met deze optie worden de geregistreerde klachten uit de klachtenmodule ontsloten, ideaal voor opdrachtgevers om de voortgang van lopende klachten te kunnen volgen, of terug te kijken op alle klachten rondom een leerling of route.

Het is ook mogelijk om alleen een formulier om een klacht in te dienen beschikbaar te stellen.

Rithistorie

Met deze uitbreiding is het mogelijk om inzicht te bieden in de realisatie. Het tonen van de rithistorie is met name geschikt voor gebruik in combinatie met datacommunicatie, maar kan ook zonder datacommunicatie (beperkt) worden ingezet:

 • tonen uitgevoerde routes over een periode
 • tonen uitgevoerde deelnemersritten inc. in- en uitstaptijden en loosmeldingen
 • tonen gereden route op de kaart
 • overzicht met 1 druk op de knop te downloaden in excelformaat
 • zowel per route als per deelnemer kan realtime de prijs worden berekend, afhankelijk van de gekozen afrekensystematiek
 • alle gegevens zijn realtime; zodra bijvoorbeeld een deelnemersrit wordt gestart of gestopt dan is dit onmiddelijk zichtbaar op de website.

Overige functionaliteit

 • wijzigen contactgegevens door ouders, (email, telefoon, terugbelnummer)
 • taxipaspoort opbouwen
 • adres deelnemer op de kaart tonen
 • contactformulier
 • bestellen incidenteel vervoer
 • opslaan/weergeven alle verzonden berichten inclusief koppeling aan relatie/deelnemer
 • dynamische menuopbouw o.b.v. zelf te beheren authorisaties


Schermvoorbeelden

HELPDESK: 06 - 45 22 44 08
B.S. Automatisering BV © 2011 ~ 2023
Website & Design Api Design