Management info | BS-Automatisering - BS automatisering

Management info

De ontwikkeling van Taxsys zorgt ervoor dat de informatievoorziening van het management van een onderneming niet alleen uitgebreid is, maar ook een compleet inzicht geeft op de uitvoering en de prestaties van de werknemers én de voertuigen. Deze informatie is onder te verdelen in ritten, kwaliteit én omzetten.

Vanuit de agenda zijn er live rapportages in te zien. Hier is direct zichtbaar wat de prestaties van zowel de kwaliteit van de uitvoering van het vervoer, alsmede de opbrengsten zijn. Op ieder moment is de digitale rittenstaat van een chauffeur op te vragen. Ook hier is direct inzichtelijk wat de werktijden en opbrengsten zijn.

Naast deze realtime informatie kent taxsys een aanzienlijke hoeveelheid standaardrapportages. Daarnaast kunnen de gegevens in tabelvorm worden overgezet naar excelformaat waarna de gegevens in excel, msaccess of een andere tool naar keuze kunnen worden bewerkt.

HELPDESK: 06 - 45 22 44 08
B.S. Automatisering BV © 2011 ~ 2023
Website & Design Api Design