WMO / CVV module | BS-Automatisering - BS automatisering

WMO / CVV module

Sedert de invoering van de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG)  in april 1994 hebben wij de meest uiteenlopende WVG en Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) projecten geautomatiseerd. De WVG is in 2007 vervangen door de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

De complexiteit van dit soort vervoer heeft vooral te maken met de eisen van de opdrachtgevers: de diverse overheden. Zij stellen niet alleen hoge eisen aan de uitvoering van het vervoer, maar zeker ook aan de verslaggeving. Doordat de zorgplicht bij de gemeenten is gelegd, heeft praktisch elke gemeente daar zijn eigen invulling aan gegeven.

Doordat een groot aantal van onze klanten WGV/CVV als dienst aanbied, hebben wij al vele oplossingen en toepassingen gemaakt om deze vormen van vervoer volgens de gestelde eisen te kunnen uitvoeren. Voor meerdere van deze projecten zijn goedgekeurde accountantsverklaring afgegeven.

HELPDESK: 06 - 45 22 44 08
B.S. Automatisering BV © 2011 ~ 2023
Website & Design Api Design