Internetmodule ritkiosk | BS-Automatisering - BS automatisering

Internetmodule ritkiosk

Taxsys kiosk is een webmodule die informatie over geplande en verwachte aankomst- en vertrektijden weergeeft in de webbrowser. Daarnaast kunnen ritten worden geannuleerd of kan het tijdstip worden aangepast.

De kiosk kan worden ingezet voor locaties zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen en hotels en per locatie kan worden ingesteld welke ritten worden getoond.

Een typische toepassing van de kiosk is op een dialysecentrum waarvan de ervaring leert dat behandelingen regelmatig uitlopen. Er is nu geen telefoontje meer nodig naar de centrale maar een medewerker van het dialysecentrum kan met een druk op de knop een aanpassing doorgeven.

De applicatie kan zowel op een gewoon computerscherm als op een grote monitor worden geschaald. De real-time ritinformatie wordt getoond o.b.v. de werkelijke positie van het voertuig o.b.v. GPS-meting als deze gegevens beschikbaar zijn.

Schermvoorbeelden

HELPDESK: 06 - 45 22 44 08
B.S. Automatisering BV © 2011 ~ 2022
Website & Design Api Design