Internetmodule chauffeursportaal | BS-Automatisering - BS automatisering

Internetmodule chauffeursportaal

Chauffeurs en onderaannemers loggen op het chauffeursportaal in op een persoonlijk omgeving waarin de voor hen interessante gegevens uit taxsys worden weergegeven. Denk hierbij aan de ritplanning, geplande roosterdiensten, verwerkte uren en verlofaanvragen.

Als het chauffeursportaal wordt ingezet zal de inzet van de planning verminderen omdat veel routinematige zaken via het portaal worden afgehandeld. Denk hierbij aan het doorgeven van de ritplanning of het doorgeven van een ziek- of afwezigheidsmelding van een leerling. De chauffeur hoeft alleen nog maar te bevestigen en de planning controleert of dit op tijd gebeurt. In combinatie met de groepsvervoerapplicatie worden mutaties zelfs zonder tussenkomst van de planning aan de chauffeurs doorgegeven.

Naast de functies voor de ritplanning zijn er nog meer mogelijkheden. Kenmerk van alle functies is dat per chauffeur ingesteld kan worden welke opties beschikbaar zijn

Ritplanning

 • inzage in uit te voeren ritten inclusief printmogelijkheid.
 • bevestigen van ritten ;als bijvoorbeeld een leerling ziek is gemeld krijgt de rit de status 'nog te bevestigen' en op het moment dat de chauffeur bevestigt is het zeker dat de mutatie goed is doorgekomen.
 • terugkijken op uitgevoerde ritten.
 • wijzigen van ritten : doorgeven van in- en uitstaptijd of loosmelding. Dit is vooral bedoeld voor onderaannemers.
 • tonen van de rit op kaart
 • inzage in schoolroosters en vakanties en ziektedagen van deelnemers groepsvervoer

Urenverwerking

 • inzage in verwerkte uren per periode
 • opvragen van de digitale rittenstaat, afgestorte bedragen en kasverschil
 • zelf inboeken van uren
 • printen van urenstaat
 • tonen jaaroverzicht urenverwerking, inclusief o.a. vakantiesaldo

Verlof

 • overzicht nog openstaande verlofdagen
 • digitaal verlof aanvragen

Formulieren

 • standaard contactformulier
 • verlofaanvraagformulier
 • melding mankement aan voertuig
 • doorgeven extra beschikbaar
 • formulieren kunnen naar eigen inzicht worden toegevoegd

Roosterplanning

 • inzage in geplande roosterdiensten
 • inschrijven op nog openstaande roosterdiensten
 • gekoppeld aan de roostermodule van taxsys of aan een extern roosterpakket

Documenten

 • windowsbestanden (word, excel, PDF) beschikbaar maken die door de chauffeurs kunnen worden gedownload
 • iedere chaufeur heeft toegang tot een algemene map en een persoonlijke map
 • geschikt voor het publiceren van nieuwsbrieven, werkinstructies, handleidingen, maar ook bijvoorbeeld salarisstroken uit een externe applicatie
 • in principe kan ieder bestandsformaat worden gebruikt
 • publiceren van documenten kan eenvoudig vanuit de eigen werkplek via de windows verkenner

Overige kenmerken

 • tonen vervaldata documenten zoals rijbewijs, paspoort en chauffeurspas
 • berichtensysteem : zelf berichten maken die voor alle chauffeurs zichtbaar worden
 • activiteitenkalender : weergeven van verjaardagen van chauffeurs, zelf toevoegen van activiteiten zoals bv een personeelsfeest, een audit voor het taxikeurmerk etc.
 • geschikt voor PDA's / mobiele browsers zoals de Iphone, Ipad en Android
 • wachtwoordbeheer: chauffeurs kunnen zelf hun wachtwoord wijzigen of opvragen
 • huisstijl : de grafische layout van het portaal kan volledig in een eigen huissstijl worden gegoten
 • doorgeven beschikbare dagen, volledig geintegreerd in grafisch chauffeursoverzicht.

 

Schermvoorbeelden

HELPDESK: 06 - 45 22 44 08
B.S. Automatisering BV © 2011 ~ 2023
Website & Design Api Design